100 let kostela

100 let kostela ČCE v Jindřichově Hradci (1906 - 2006)

 

17.12.1904 - sepsána trhová smlouva na změnu práva vlastnického na stavební pozemek pro kazatelskou stanici farního sboru v Horních Dubenkách evang. církve a. v. v Jindřichově Hradci na stavbu kostela v J. Hradci
19.6.1905 - vložení trhové smlouvy do pozemkové knihy
22.8.1905 - zpracování plánu kostela pro stavební povolení architektem M.Blechou a výběr realizační firmy pana F. Černého
25.9.1905 - schválení plánu a vydání stavebního povolení Městskou radou v J. Hradci
29.4.1906 - položení základního kamene
září 1906 - dokončení stavby (zatím bez fary)
23.9.1906 - posvěcení kostela
1928 - 29 - přístavba fary
1955 - 57 - přístavba apsidy kostela stavitelem Procházkou, pořízení varhan
1968 - přístavba garáže k faře
1969 - zřízení terasy farního bytu nad garáží
1970 - úprava farního bytu - ústřední topení, podlaha kuchyně a obývacího pokoje, napojení na veřejnou kanalizaci
1972 - oprava fasády kostela a fary včetně obnovy části původního ornamentu (sgrafita) na jižní straně kostela
1977 - stavba dřevníku na farní zahradě
1979 - přeložení střešní krytiny na kostele a faře, kompletní přestavba interiéru kostela: podlaha včetně dlažby, nový stůl Páně, dřevěné lavice včetně elektrického vytápění, el. osvětlení, realizace a osazení výtvarného díla (mozaika Milosrdného Samaritána a doplněk), osazení dřevěných křížů nad apsidou, oprava omítek, vymalování kostela
1986 - oprava části fasády fary
7.4.1988 zápis nemovitosti č.p. 129/IV (kostel a fara) v J. Hradci do státního seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 5672
1991 - nová fasáda
1999 - zřízení parkoviště a bezbariérového přístupu ke kostelu
2002 - obnova střešní krytiny fary
2003 - obnova střešní krytiny kostela
2004 - obnova uliční fasády kostela a fary
2005 - stavební úpravy fary: sborová místnost se zázemím, vybavení kanceláře, byt faráře, půdní vestavba fary; garážový přístřešek na farní zahradě