Anonymní alkoholici

jsou svépomocná skupina lidí, kteří se rozhodli bojovat se svou závislostí na alkoholu a vzájemně se podporují v abstinenci.

Schází se ve sborové místnosti ve středu od 19 do 20.30 h.                                      

Držíme jim palce a modlíme se za ně.