Anonymní alkoholici

jsou svépomocná skupina lidí, kteří se rozhodli bojovat se svou závislostí na alkoholu a vzájemně se podporují v abstinenci.

Schází se ve sborové místnosti ve středu od 18.30 do 20 hodin.                                      

Modlíme se za ně.