Pravidelná setkání

Neděle

 9.30 bohoslužby v Jindřichově Hradci

        Zároveň probíhají bohoslužby pro děti (nedělka).

 8.00 bohoslužby v Kamenici nad Lipou (1. a 3. neděle v měsíci)

 8.00 bohoslužby v Žirovnici (2. a 4. neděle v měsíci)

11.00 bohoslužby ve Valtínově (1. a 3. neděli v měsíci)

bohoslužby v Kardašově Řečici jsou o svátcích a dále podle dohody

Pondělí

19.00 schůze staršovstva (jednou měsíčně)

Úterý

18.00 "Setkání nejen nad Biblí" v Kardašově Řečici (2. úterý v měsíci)

Středa

17.00 biblická hodina na faře

19.00 setkání Anonymních alkoholiků

Čtvrtek

9.30 Kavárnička (1. čtvrtek v měsíci)

9.30 Kavárnička v YMCA centru (2. čtvrtek v měsíci)

9.00 biblická hodina v Kamenici nad Lipou (3. čtvrtek v měsíci u Sadílků)

Pátek

13.15 náboženství mladších dětí na faře (1. stupeň)

14.00 náboženství starších dětí na faře (6. třída)

15.00 náboženství mladších dětí na faře (1. stupeň)

16.30 setkání konfirmandů na faře

18.30 setkání mládeže

20.00 setkání třicátníků (po bytech) - 1. pátek v měsíci