Svatba

Protože je svatba závažná chvíle, plná radosti ale i bázně a třesení, přicházejí snoubenci také do našeho kostela slíbit si manželskou věrnost a lásku před Hospodinem a prosí o jeho pomoc a požehnání na společné životní cestě.