Mladí senioři

se scházejí obvykle 1. pátek v měsíci od 20 hodin po bytech, což ovšem neznamená, že jde o uzavřenou skupinu. Náplní večera je rozhovor nad biblickým textem či tématem ze života víry, zpívání písní, společná modlitba, společenství.

Nejbližší termíny:

Témata:

O co v etice jde?

Soužití – má rodina budoucnost?     

Postižení – chceme dokonalého člověka?

Základní potřeby – nepatří snad jídlo k morálce?

Chudoba – jak se dá odstranit nespravedlnost?

Kultura – existují základní požitky kultury?

Svědomí – je možné učit se svobodě svědomí a chránit ji?

Odpovědnost – jak se člověk stává světoobčanem?

Éra informací – ovládají nás hromadné sdělovací prostředky?

Práce – žijeme, abychom pracovali?

Profit – co je účelem ekonomiky?

Věda – smíme všechno, co můžeme?

Lékařství – existuje právo člověka na zdraví?

Politika – je možné spojit moc a morálku?

Válka a mír – kam až sahá naše odpovědnost?

Spravedlnost mezi generacemi – co zanecháme svým potomkům?

Umírání – kdy je čas umírat?