Pohřeb

Součástí sborového života a služby faráře jsou také pohřební bohoslužby. Bývají buď v evangelickém kostele anebo (v poněkud kratší formě) ve smuteční síni na jindřichohradeckém hřbitově, příp. v okolních obcích. Prosíme vás, abyste domlouvali termín pohřbu nejprve s farářem sboru. Může se dosti přizpůsobit přáním rodiny zesnulého, avšak ne beze zbytku.