Mládež

Setkání mládeže se koná jednou měsíčně - v sobotu od 19 hodin na faře.