Mládež

Setkání mládeže se koná každý pátek od 19 hodin na faře.