Modliba se zpěvy z Taizé

Možnost  zastavit se - spočinout - vydechnout - načerpat - vykročit

Zpívání písní z Taizé, ticho, modlitby, čtení textů z bible, ekumenické společenství

Setkání Taizé se momentálně nekonají, ale pokud se najdou zájemci, můžeme je obnovit.

více o komunitě Taizé najdete na  http://www.taize.fr/cs