Sborový den - oslavy 100 let ČCE

V neděli 28. října oslaví evangelický sbor v Jindřichově Hradci 100 let od založení Českobratrské církve evangelické.Toleranční patent umožnil roku 1781 vznik evangelické církve augsburského vyznání (luteráni) a helvetského vyznání (reformovaní neboli kalvinisté). Návrat k domácí České a Bratrské konfesi císař Josef II. nepovolil. Teprve po zániku Rakousko-Uherska bylo možné tyto proudy spojit v jednu církev a vrátit se k domácím konfesím. Rozhodl o tom společný sněm obou církví ve dnech 17. - 18. prosince 1918 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Tak vznikla dnešní Českobratrská církev evangelická. Až do současnosti je dokladem toho, že se křesťané nejen štěpí, ale také spojují a při dobré vůli dokáží domluvit.Zveme veřejnost v roce oslav Republiky Československé k vděčnému připomenutí také tohoto výročí. Akce se budou konat 28. října v evangelickém kostele v Bratrské ulici 129/IV v Jindřichově Hradci (u Mertových sadů). Ve 13 hodin bude přednášet farář sboru Michal Kitta. Pro děti je připravena výtvarná dílna. Ve 14 hodin slavnostně rozkrojíme jubilantčin dort, zazní přání k narozeninám a ve 14,30 zazpívá pěvecký sbor Jakoubek. Vstupné dobrovolné.

PřílohaVelikost
JH100let - plakát.pdf239.29 KB