Mládež

Setkání mládeže se koná každý pátek od 18.30 hodin na faře.