Víkend bez rodičů - České Budějovice, 17. - 19.4.2015

Víkend bez rodičů se letos uskutečnil v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se ho 12 dětí a 4 dospělí. Ubytovaní jsme byli na faře v Českých Budějovicích.

 pátek jsme se sešli kolem 17:30hod. na vlakovém nádraží v J. Hradci, abychom mohli společně vláčkem dojet do tajného města, kde budeme o víkendu. Některé děti již věděly kam jedou, ale pro některé to bylo tajemstvím a zjistily to až na vlakovém nádraží ve Veselí nad Lužnicí. Do Budějovic jsme dorazili kolem 19hodiny a z nádraží šli rovnou na faru. První noc jsme spali přímo v kostele. Bylo to prima dobrodružství. Po večeři jsme se vydali ještě na tajnou cestu za hledáním dopisu a mapy pro zítřejší výlet. Dopis a mapu jsme nalezli v tajném archivu. Měli jsme tam vzkaz co nás příští den bude čekat. 

V sobotu po snídani jsme se tedy vydali na výlet a za hledáním indicií, které nás měly dovést ke jménu, které nám snad pomůže najít ukrytý poklad. Trasu kudy půjdeme si určovali děti sami pomocí mapy, kterou měly. Měli jsme najít celkem 7 indicií. Pro získání indicie jsme museli splnit několik úkolů. Hledali jsme například bludný kámen na náměstí, krokovali a měřili jednu stanu náměstí, šlapali mnoho schodů na Černou věž, hledali na Dlouhém mostě, kdy byl opraven, hledali název ulice, ve které sídlí evangelický kostel v Českých Budějovicích a ještě mnoho dalšího. Indicie jsme úspěšně získali a po návratu na faru jsme mohli začít luštit jméno, které nás dovede k pokladu. Děti celkem rychle vyluštily, že ono jméno je Přemysl Otakar II., zakladatel města. V obálce, kterou našly, měly vzkaz, že zlaté mince je dovedou k pokladu. Zlaté mince opravdu k pokladu dovedly. Ten se ukrýval v kůlně v kufru. Děti měly z pokladu radost.  Večer jsme opékali buřty a řádili na zahradě. Pak jsme se uložili opět do našich spacáků, ale tentokráte už v presbyterně. 

V neděli po snídani jsme šli na bohoslužby, které pro nás připravila a vedla Blanka, které tímto děkujeme za krásné bohoslužby. Ještě jsme si dali v Budějovicích oběd a pak jsme vyrazili zpět na nádraží a domů do J. Hradce. Vláček jel načas a tak jsme kolem 14:15hod. byli zpět v J. Hradci. 

Víkend se vydařil, všichni jsme se vrátili v pořádku a spokojení.

 

 

 

Tags: