Blanka píše o *Noci kostelů 2013*

Opět po roce se náš sbor a náš kostel účastnily celostátní akce Noc kostelů. Tak jako loni, byl po celý večer připraven pro návštěvníky bohatý program. Tradicí se již staly komentované prohlídky kostela a varhan, které i letos byly vyhledávanou atrakcí nočního programu. Novinkou pro letošní rok bylo zahajovací divadlo, které připravil s mládeží a konfirmandy Jirka Nořinský. Pak následovala přednáška bratra faráře, dokumentární film o pomoci v Afganistánu, vystoupení pěveckého sboru Jakoubek a závěr pak patřil krásné modlitbě Taizé, kde jsme poděkovali Pánu Bohu za krásný večer a noc.

Hlavním tahákem letošní noci byl dozajisté otevřený kostelíček sv. Jakuba, který jsme mohli díky vstřícnosti správy Státního hradu a zámku J. Hradec na hodinu zpřístupnit. Davy, které se nahrnuly v okamžiku otevření, se sice daly čekat, ale přesto nás trochu zaskočily. Jednu chvíli jsme byli opravdu rádi, že kostelík nemá zasklená okna, protože by se tam snad ani nedalo dýchat. Kostel osvětlený svíčkami a loučemi měl neopakovatelnou atmosféru.

Kdo při pobytu na Jakubu vymrzl, mohl se jít ohřát a občerstvit k nám do kostela, což bylo asi hojně využíváno, soudě podle toho, že se všechno občerstvení do půlnoci snědlo a vypilo.

Letošní noc kostelů, která opět, tak jako loni, propršela (doufejme, že z tohoto se tradice nestane) se zase vydařila. Poutníci po jindřichohradeckých kostelích se naštěstí nepříznivým počasím nenechali odradit a v hojném počtu se připraveného programu účastnili.

Nezbývá než ocenit, že návštěvníci ve „slotě a blátě“ přišli, a poděkovat organizátorům, poděkovat Pánu Bohu a těšit se na Noc kostelů 2014. 

Tags: